ویزا مهاجرت اقامت مجارستان

اقامت مهاجرت ویزا مجارستان
مجارستان یکی از کشورهای اتحادیه اروپا و عضو پیمان شنگن می باشد. اعضای شنگن توافق کرده اند که دارندگان ویزای شنگن یعنی افرادی که مقیم کشورهای این پیمان هستند به راحتی دربین این کشورها مسافرت کنند و به کار و تحصیل مشغول شوند . لذا یکی از بهترین راههای زندگی در اتحادیه اروپا ، گرفتن ویزای مجارستان، مهاجرت و اقامت در آن کشور است. در واقع دارندگان ویزای مجارستان به راحتی می توانند در بسیاری از کشورهای اروپا تردد نموده ، کار کنند یا به تحصیل مشغول شوند.
مهاجرت برای سرمایه گذاری

ثبت شرکت در مجارستان

جاذبه های گردش گری

جاذبه های گردشگری

tourism therapy ویزای پزشکی

درمان و سلامت

فرم ارزیابی

فرم های ارزیابی

appointment embassy نوبت گیری از سفارت

تنظیم و گرفتن وقت سفارت

appointment embassy نوبت گیری از سفارت

شرایط اخذ ویزا

appointment embassy نوبت گیری از سفارت

مدارک اخذ ویزا

appointment embassy نوبت گیری از سفارت

هزینه های ویزا

appointment embassy نوبت گیری از سفارت

سبک زندگی و سؤالات رایج

رزرو آنلاین وقت
WhatsApp در واتسپ پیام بدهید