شاخص چگونه ویزا بگیریم
برای ورود و خروج به هر کشوری ، نیاز به یک مجوز رسمی است که توسط سفارتخانه، کنسولگری و یا اداره مرزبانی آن کشور صادر می شود.ویزا در اصل یک سند است که بیان می کند درخواست دهنده شرایط ورود به آن کشور را دارا هست یا خیر ، اما نکته قابل توجه این است که اجازه ورود نهایی توسط مآموران مرزبانی کشور مقصد ، صادر می شود و این تصمیم جایی جز در مبادی ورودی زمینی ، دریایی و هوایی اخذ نمی شود .
شرایط اخذ ویزا

شرایط اخذ ویزا

مدارک اخذ ویزا

مدارک اخذ ویزا

هزینه های اخذ ویزا

هزینه گرفتن ویزا

رزرو آنلاین وقت
WhatsApp در واتسپ پیام بدهید