صد و شانزده نفر از پناهندگان جان باختند.

WhatsApp در واتسپ پیام بدهید