دولت ترامپ از مهاجران غیر قانونی ۵۰۰ هزار دلار می‌گیرد.

WhatsApp در واتسپ پیام بدهید